COMPRAYA

De COMPRAYA studie is opgezet om kennis te verkrijgen over de medische en psychosociale gezondheidsuitkomsten waar jongvolwassenen met kanker mee geconfronteerd worden. Deze jongvolwassenen, tussen de 18 en 39 jaar ten tijde van diagnose, worden ook wel AYA’s genoemd. De COMPRAYA studie is onderverdeeld in twee groepen AYA's.

     

AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. Met de COMPRAYA studie zoeken we uit waarom zij als gevolg van kanker te maken krijgen met bepaalde medische en psychosociale gezondheidsuitkomsten en hoe we deze problemen het beste kunnen opsporen en behandelen of zelfs voorkómen. Met behulp van deze informatie kunnen we AYA-zorg verbeteren en AYA’s in de toekomst beter behandelen en begeleiden.

COMPRAYA

Informatie voor deelnemers

COMPRAYA is een landelijke studie naar de prevalentie, risicofactoren en mechanismen van verminde...

Lees verder

Informatie voor zorgprofessionals

COMPRAYA is een landelijke, prospectieve, observationele cohort studie waarmee onderzoek naar de ...

Lees verder

Informatie voor onderzoekers

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan bij overlevers van kinderkanker naar factoren die ...

Lees verder

Sluit je aan bij het AYA - denk mee - panel!

Heb jij tussen je 18e en 39e de diagnose kanker gekregen? Wil je meedenken over de verbetering van zorg, onderzoek en ondersteuning van andere jonge mensen met kanker?
Sluit je aan bij het AYA - denk mee - panel! Naasten (partners, broers/zussen) zijn ook welkom bij het panel! 

Actueel

COMPRAYA 2.0, groen licht!

De tweede studie arm van COMPRAYA gaat van start in het Antoni van ...

Lees dit bericht

Wat kunnen we leren van AYA overlevers betreft hun behoefte aan leeftijdsspecifieke zorg?

Ondanks toenemende bekendheid, is leeftijdsspecifieke zorg nog niet...

Lees dit bericht

Zorgervaringen van AYAs met een onzekere of slechte prognose

In een eerder onderzoek hebben onderzoekers een nieuwe groep adoles...

Lees dit bericht