COMPRAYA 2.0

Dit studie onderdeel focust op de doelgroep jongvolwassenen (18-39 jaar) gediagnosticeerd met kanker voor 2020.

COMPRAYA 2.0 uitgelegd door AYA Matthijs en medewerker Daniëlle

 

Wie kunnen mee doen aan COMPRAYA 2.0?

Als u op jongvolwassen leeftijd (18-39 jaar) gediagnosticeerd bent met kanker voor 2020, kan het zijn dat een van onze onderzoekers u benaderd voor deelname aan COMPRAYA (2.0). Dit betekent dat u ook mee kunt doen, als u op jongvolwassen leeftijd bent gediagnosticeerd met kanker, maar nu ouder bent dan 39 jaar. Helaas is het niet mogelijk om uit eigen beweging deel te nemen.

Wat kan ik verwachten als ik mee doe aan COMPRAYA 2.0?

Als u binnen de doelgroep valt voor COMPRAYA 2.0, kunt u een mail verwachten met informatie over deelname aan de studie. U kunt op dat moment zelf actie ondernemen door het toestemmingsformulier (bijgevoegd aan de mail) te tekenen. U doet op dat moment mee aan de studie.
Wilt u liever iets langer nadenken over uw deelname? Een van onze medewerkers neemt telefonisch contact met u op binnen 1 tot 2 weken. U kunt dan samen besluiten om wel of niet mee te doen.

Als u mee doet aan de studie, maakt u met onze medewerker een afspraak voor een eenmalige bloedafname in uw ziekenhuis. Daarnaast ontangt u via de mail een link naar de vragenlijst. Deze vragenlijst gaat onder andere over uw diagnose, uw fysieke activiteit en uw familie-, werk- en leefomstandigheden. U zult deze vragenlijst jaarlijks ontvangen tot tien jaar na uw diagnose.