Algemene voorwaarden

De voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de COMPRAYA website: www.compraya.nl

Door het openen van, het browsen, of het gebruik van deze website, erken je dat je de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent met deze voorwaarden. Als je niet akkoord bent met deze voorwaarden, verzoeken we je deze website niet te gebruiken.

Het COMPRAYA onderzoeksteam kan, zonder kennisgeving aan jou, op elk moment deze voorwaarden en alle andere informatie op deze website wijzigen.

Informatie

De COMPRAYA website bevat informatie die specifiek gericht is op patiënten, professionals en onderzoekers. Deze website is door het COMPRAYA onderzoeksteam met advies van ervaringsdeskundigen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie samengesteld. Desondanks kan er geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat de gegevens en informatie geen fouten en omissies zouden kunnen bevatten. De gegevens op deze website worden beschikbaar gesteld met als doel om de verschillende groepen bezoekers (patiënten, professionals en onderzoekers) van de site zo goed mogelijk te informeren over de COMPRAYA studie.

Aan deze informatie over de COMPRAYA studie kan geen diagnostische of therapeutische waarde worden gehecht voor de individuele patiënt. De informatie op deze website is nooit bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (huis-)artsen, verpleegkundigen of andere zorgprofessionals. We raden patiënten aan die de COMPRAYA website bezoeken om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te bespreken met een arts of andere zorgprofessionals, zodat ze de juiste medische zorg kunnen ontvangen. Het tijdig zoeken van professionele zorg mag nooit uitgesteld worden of reeds verkregen medisch advies mag nooit veronachtzaamd worden op basis van (online) informatie op deze website.

Gerelateerde websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites, die niet worden beheerd door het COMPRAYA onderzoeksteam. Deze links zijn opgenomen om de gebruikers meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien het COMPRAYA onderzoeksteam geen zeggenschap over deze websites heeft, is het COMPRAYA onderzoeksteam niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en diensten.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg waarmee de COMPRAYA website is samengesteld, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het COMPRAYA onderzoeksteam jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruik van de informatie op de COMPRAYA website is voor verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het COMPRAYA onderzoeksteam. Deze website is niet voor commercieel gebruik. Alle links van andere websites naar de COMPRAYA website moeten door het COMPRAYA-onderzoeksteam schriftelijk worden goedgekeurd.

Contactgegevens COMPRAYA onderzoeksteam

Antoni van Leeuwenhoek

Afdeling Medische Oncologie

Kamer: O.2.014 (O-gebouw)

Plesmanlaan 121

1066 CX  AMSTERDAM

Telefoon: 020-5126993

e-mail: compraya@nki.nl

website: www.compraya.nl