Informatie voor zorgprofessionals

COMPRAYA is een landelijke, prospectieve, observationele cohort studie waarmee onderzoek naar de prevalentie, risicofactoren en onderliggende werkingsmechanismen van (negatieve, leeftijdsspecifieke) gezondheidsuitkomsten van AYA kankerpatiënten mogelijk is. Deze innovatieve studie maakt het ook mogelijk om snel interventies te ontwikkelen en testen om zo de gezondheidsuitkomsten van AYA-kankerpatiënten te verbeteren.

Zorgprofessionals

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de COMPRAYA studie zijn, naast vele collaborators, diverse zorgprofessionals betrokken elk met hun eigen kennis en expertise. Zij leiden elk een van de 6 hoofdprojecten.

COMPRAYA algemene projectleiders: Prof. Winette van der Graaf en dr. Olga Husson

Hoofdproject 1 - Etiologie, biologie and genetica: Prof. Marjolijn Ligtenberg

Hoofdproject 2 - Behandeling en zorg: Prof. Lonneke van de Poll-Franse

Hoofdproject 3 - Medische gezondheidsuitkomsten: Prof. Jourik Gietema

Hoofdproject 4 - Psychosociale gezondheidsuitkomsten: Prof. Judith Prins

Hoofdproject 5 - Leven met een levensbeperkende ziekte: Prof. Martin van den Bent

Hoofdproject 6 - Jong en Kanker platform: Sophia Sleeman

Meer informatie over de hoofdprojecten

AYA 'Jong en Kanker' Zorgnetwerk

Op de website van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk vindt u meer informatie over AYA-zorg. AYA-zorg is integrale, leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. AYA-zorg heeft, vanaf het moment van diagnose, oog voor de best passende medische behandeling én alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. Bij AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’ centraal, ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. Hiermee helpen speciaal opgeleide AYA-zorgverleners binnen het AYA Zorgnetwerk de AYA-patiënt om in diens kracht te staan en regie over eigen leven te behouden.

Het leeftijdsspecifieke component van AYA-zorg volgt het tumor-specifieke component. Beide aspecten hangen samen en zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar. AYA-zorg is sinds 2018 opgenomen in het SONCOS normeringsrapport.

Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen elk regionaal netwerk zijn er algemene ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen én 1 of 2 AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het AVL met AYA-poli’s. Het zorgnetwerk groeit voortdurend, omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten.
Welke ziekenhuizen onderdeel uitmaken van het AYA Zorgnetwerk en de eisen gesteld aan AYA-zorg zijn hier te vinden.