COMPRAYA 1.0

Dit studie onderdeel focust op de doelgroep jongvolwassenen (18-39 jaar) gediagnosticeerd met kanker na 2020.
COMPRAYA 1.0 werd voorheen ook wel gewoon COMPRAYA genoemd.

Wie kunnen mee doen aan COMPRAYA 1.0?

Als u op jongvolwassen leeftijd (18-39 jaar) gediagnosticeerd bent met kanker na 2020, kan het zijn dat een van onze onderzoekers u benaderd voor deelname aan COMPRAYA (1.0). Helaas is het niet mogelijk om uit eigen beweging deel te nemen.

Wat kan ik verwachten als ik mee doe aan COMPRAYA 1.0?

Als u contact heeft met een van onze onderzoekers, maken jullie samen een afspraak voor een bezoek aan uw ziekenhuis. Op deze afspraak geeft u officieel toestemming voor uw deelname aan het onderzoek. Samen met onze medewerker nemen jullie een vragenlijst door over onder andere uw kankerdiagnose, uw fysieke activiteit en uw familie-, werk- en leefomstandigheden. Daarnaast neemt onze medewerker een aantal testen bij u af. Deze zijn geen van alle belastend of pijnlijk voor u. Ook wordt u gevraagd om bloed af te laten nemen.

Na dit eerste bezoek ontvangt u jaarlijks eenzelfde vragenlijst tot tien keer toe. Twee jaar en vijf jaar na dit eerste bezoek ontvangen wij u graag nog een keer voor het afnemen van dezelfde testen en de bloedafname.