Ons onderzoeksteam

Prof. Lonneke van de Poll-Franse

Project leider hoofdproject 2. Hoogleraar Kankerepidemiologie en overleving aan de Universiteit van Tilburg.

Ik ben hoogleraar ‘Cancer epidemiology and survivorship’ aan Tilburg University. Mijn onderzoek richt zich op de invloed van de diagnose en behandeling op de kwaliteit van zorg en leven van (ex-)kankerpatiënten. Ik ben tevens werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland en het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam. Bij het AvL leid ik het onderzoeksprogramma van het Centrum voor Kwaliteit van Leven dat in 2017 is geopend. Dit is het eerste centrum in Nederland dat zich specifiek richt op zorg en onderzoek bij ‘Cancer Survivors’. In de COMPRAYA studie zal ik me vooral bezighouden met de kwaliteit van zorg voor AYA’s met kanker, in de periode na de eerste diagnose, maar ook tijdens follow-up. Voor de dataverzameling zal gebruik worden gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregisratie en de PROFIEL registratie (www.profielstudie.nl).